Okul Müdürümüzden


Sayın Veliler, Sevgili Öğrenciler,


 “Fenerbahçe” gibi büyük bir camianın eğitim ayağını üstlenmiş olan kurumumuz, 2003 yılından  itibaren   Atatürk’ün izinde, modern ve yenilikçi bir eğitim anlayışını sürdüren, ülkesini yurt içi ve yurt dışında temsil eden, kendisini akademik ve sosyal anlamda geliştiren, yaşadığı toplumun değerlerinin farkında olan,  sorumluluk duygusu yüksek bireyler yetiştirmektedir.
Eğitimin en vazgeçilmez hizmet olduğuna inanan ve her şeyin insanı sevmekle başladığının bilincinde olan biz eğitimciler, bizlere emanet edilmiş olan çocuklarınızı en güzel şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Okulumuzda, kendi ilköğretim okulumuzdan mezun öğrenciler ile diğer ilköğretim okullarını bitirdikten sonra liselere giriş sınavına girerek başarılı olarak lisemizi tercih eden öğrenciler yer almaktadır. Öğrencilerimiz, Hazırlık sınıfında kendilerini yazarak ve konuşarak ifade edebilecek düzeyde yoğun bir dil eğitimi aldıktan sonra bir üst sınıfa geçerler. Aynı şekilde hazırlık sınıflarımızdan itibaren sosyal, sayısal, sanatsal yetkinliğe sahip olacakları eğitimle donatılırlar. Hem kulüp çalışmaları hem sosyal sorumluluk projeleriyle sorumluluk sahibi, çevresine duyarlı bireyler olmaları konusunda hayata adım atarlar. Bizler biliyoruz ki, gerçek eğitim evrensel olandır. Bu doğrultuda öğrencilerimizi hem yurt içi ve hem de yurt dışında başarı sağlayabilecekleri bir bilinçle yetiştiriyoruz.
Sayın velilerimiz,


Anadilini çok iyi kullanan, birden fazla yabancı dilde iletişim kuran, akademik olduğu kadar sosyal yönü de güçlü, dünya sorunlarına duyarlı, Atatürkçü, yenilikçi, çağdaş ve başarılı gençler yetiştirmeyi hedeflerken elbette ki en büyük destekçimiz sizler olacaksınız. Sevgili çocuklarınızın yetkin ve güvenilir ellerde olacağına inanarak bizlerle her zaman iletişim içinde olunuz.  Çünkü çocuklarımız için mutlu ve sağlıklı bir geleceği, ancak birlikte hareket ederek kurabiliriz.
Sevgili öğrencilerimiz,


Bizler eğitimciler olarak her zaman sizler için en iyi ve doğru olanı arayıp bulma, her biriniz için bireysel olarak en uygun koşulları sağlama çabamızı büyük bir kararlılıkla sürdürmekteyiz. Sizlerin de kendinize ve ailenize karşı sorumluluklarınızı yerine getireceğinize, öğretmenlerinizden ve okulun olanaklarından etkin ve verimli bir biçimde yararlanacağınıza inanıyoruz. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk' ün "Tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak." sözünü unutmayınız.  

Sevgi ve saygılarımla…