İnsan Kaynakları


İnsan Kaynakları Hedefleri

  • İhtiyacı baz alarak insan kaynağını planlamak ve yönlendirmek,
  • Kurum kültürü, misyon-vizyona uygun aday seçme yerleştirme sürecini yönetmek,
  • Performans değerlendirme sistemini kurum içerisinde yönetilmesini sağlamak ve performanssa bağlı ödül sistemi geliştirmek,
  • Adil, yalın bir ücret sistemi oluşturmak,
  • Çalışanlara kariyer imkânı sağlamak ve bu yönde gelişim ihtiyaçlarını tespit etmek.


İnsan Kaynakları Stratejisi

Fenerbahçe Eğitim Kurumları ihtiyaçları doğrultusunda insan kaynağını planlar. Stratejik İnsan Kaynakları planlamasını, iş analizi ve görev tanımı, performans değerlendirme ücret, hizmet içi eğitim ve işe alım sürecine yapmaktadır.

İşe Alım Süreci

Fenerbahçe Eğitim Kurumları'nda, kurum misyon- vizyon, hedeflerine ve kurum kültürüne uyum sağlayacak adayları seçerek işe alım süreci gerçekleşir.

E-mail, web, gazete ilanları ile başvuruda bulunan adaylar İK havuzu yer alır ve ihtiyaç doğrultusunda bu adaylar İK tarafından değerlendirmeye alınır. Görev tanımına uygun profilde ve kurumun belirlediği ya da mevzuata uygun adaylar ilk görüşmede belirlenerek, Akademik Kadroya yönlendirilir. Yöneticiler tarafından yapılan bu görüşmede, mesleki bilgi,beceri ve yetkinlikler değerlendirilir. Uygun bulunan adaylar Fenerbahçe Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu tarafından da değerlendirdikten sonra, 3. görüşmede uygun adaya İnsan Kaynakları tarafından iş teklifinde bulunur. İşe alım süreci oryantasyon programı ile devam eder. Çalışanlara kurum misyon, vizyon, ilke –hedefler hakkında bilgi verilir.

Performans Değerlendirme

Fenerbahçe Eğitim Kurumları'nda performans değerleme, kişinin herhangi bir konudaki etkinliğini ve başarı düzeyini belirlemeye yönelik çalışmalar oluşturmaktadır.Çalışanın iş başarıları konusunda bilgilendirilmeye, geriye dönüşler (feed back) almaya ihtiyacı vardır. Performans değerleme kişi düzeyinde bireysel psikolojik bir ihtiyaç olduğu halde kurum içinde insana kaynakları yönetimi bakımından çok önemli bir ihtiyaçtır. Çünkü kurumun çalışanlarının başarılarını ve başarısızlıklarını görmesi daha sonraki çalışmalarını düzenlemesi kadar çalışanların motivasyonu bakımından da önemlidir.

Eğitim Kurumlarımızda, 360 derece performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.360 derece performans değerlendirme, bir çalışanın davranışları ve bu davranışların etkileri hakkında o çalışanın üstlerinden, çalışma arkadaşlarından, parçası olduğu takımlarının diğer üyelerinden, veli ve öğrencilerinden bilgi toplandığı bir sistemdir. Yılda her dönem 1 defa olmak üzere,toplam 2 defa performans değerlendirme yapılarak çalışan ve yöneticisi arasında her değerlendirme sonuca performans görüşmeleri yapılır. Performansa bağlı olarak kurum içi terfi ve ödül sistemi uygulanır.

 

Hizmet İçi Eğitim

Eğitim programları performans değerlendirme sonucu, yönetici veya çalışanlardan gelen eğitim ihtiyaçlarına göre planlanır. Dış veya iç kaynaklarla bu eğitimler gerçekleşir. Eğitim- dönemi içerisinde yenilik ve tekniklikler takip edilerek seminer ve eğitim döneminde eğitim programları uygulanır. Kurumların yapısına bağlı olarak farklı eğitim programları uygulanır.

 

Ücret Yönetimi

Fenerbahçe Eğitim Kurumları'nda ücret sisteminin temeli, adil ve her çalışan tarafından anlaşılabilen bir yapıda olmasıdır. İş değerini belirlen etken yapılan kişi değil yapılan iştir. Çalışanların eğitim düzeyleri, iç- dış kıdemleri ücreti belirleyen etkenlerdir.

Fenerbahçe Eğitim Kurumları'nın her çalışanı;

  • Okullarımızda okuyacak çocukları için %50 indirim hakkına sahiptir.
  • Fenerium mağazalarından %25 indirim hakkına sahiptir.
  • Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Yüzme Tesisleri'nden faydalanabilir.
  • Fenerbahçe Spor Kulübü Ankara İncek Tesisleri'nde %15 indirim hakkına sahiptir.

İş Başvuru Formu

Dosya Türleri: xls,pdf,doc